Oogartsen In Nederland

Gepubliceerd sep. 16, 23
6 min read

Oogkliniek

Wij bieden jou de optie om beide ogen op dezelfde dag te opereren zodat je niet tweemaal met een begeleider naar het ziekenhuis hoeft te komen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de operaties los van elkaar te plannen. Deze vinden dan meestal drie weken na elkaar plaats.

Dit lensje gaat in principe de rest van jouw leven mee. Staaroperaties zijn een van de meest uitgevoerde operaties ter wereld - Specialisten oogheelkunde. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Opereren is de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar. Er bestaan geen medicijnen of druppels tegen staar.

Oogkliniek Voor Netvliesaandoeningen: Diagnose En Behandeling

Oogkliniek Voor Lui Oog: Behandeling En TherapieOogspecialist

Er wordt in het algemeen geprobeerd patiënten na een staaroperatie zo weinig mogelijk afhankelijk te laten zijn van brillen (Oogheelkunde - Onze specialismen). Vóór de operatie wordt er daarom een lensmeting verricht. Deze meting is nodig voor het uitrekenen van de te kiezen sterkte van de implantlens, zodat de resterende brilsterkte na de operatie voor veraf zo gering mogelijk is.Er zal meestal een leesbril nodig blijven. In sommige situaties kan er in overleg juist voor worden gekozen dat je na de operatie goed kunt lezen zonder bril. Maar dan is er voor veraf wel weer een bril nodig. De keuze hiervoor hangt onder andere af van jouw brilsterkte vóór de operatie, jouw leesgewoonten en jouw voorkeur.

Oogarts - Oogkliniek

Hieronder vallen de zogenaamde torische kunstlenzen, die als doel hebben de cilindersterkte van een eventuele bril na de operatie te verminderen of zelfs geheel op te heffen. Ook zijn er multifocale kunstlenzen waarbij, net als in een bril met multifocale glazen, het doel is zowel het zicht voor veraf als voor dichtbij te verbeteren.

Deze speciale kunstlenzen kunnen niet bij iedereen worden gebruikt (Oogcentrum (Oogheelkunde)). Deze lenzen kunnen specifieke bijwerkingen hebben zoals gekleurde ringen rond lichtbronnen, lichtschitteringen en contrastverlies. Bovendien zal in sommige omstandigheden tóch nog een leesbril nodig zijn. Deze speciale lenzen vallen meestal niet onder de normale verzekerde zorg, er wordt een bijbetaling voor gevraagd.

Oogkliniek Voor Hoornvlieserosie: Behandelingsmogelijkheden En Herstel

Je hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. Het oog en de oogleden kunnen normaal bewegen. Gebruik je bloedverdunners, dan hoef je hiermee niet te stoppen. Het oog en de oogleden kunnen niet of nauwelijks meer bewegen. Bij deze verdoving worden bloedverdunners soms op advies van de anesthesist of oogarts en met goedkeuring van de voorschrijvend arts gestopt.

Op de dag na de operatie mag je dan weer starten met jouw bloedverdunners - Oogkliniek voor Oogheelkundig Onderzoek: Uitgebreide Controles. Je dient hiervoor nuchter te blijven vanaf de opgegeven tijd. Je mag niets meer eten, drinken of roken. Op de operatiekamer dient de anesthesist via het infuusnaaldje een medicijn toe als inleiding op de algehele anesthesie - Oogheelkunde - Ziekenhuis.

Oogkliniek

Gebruik je bloedverdunners, dan hoef je hiermee over het algemeen niet te stoppen. Als je samen met de specialist besloten hebt dat een operatie in jouw geval het beste is, wordt deze gepland aan de balie van de polikliniek oogheelkunde. Voor de operatie wordt nog een afspraak gemaakt voor een lensmeting.

Tijdens dit onderzoek wordt de sterkte van de kunstlens bepaald. Dit onderzoek is geheel pijnloos en er zal niet gedruppeld worden. De sterkte van de kunstlens die tijdens de operatie wordt geplaatst is bepalend voor de brilsterkte die na de operatie nodig is. Hoewel de lensmeting een nauwkeurig onderzoek is, kunnen er soms afwijkingen optreden.

Oogkliniek Voor Hoornvliesimplantaten: Verbetering Van Het Zicht

Op de dag van de operatie mag je jouw medicijnen thuis innemen, met een beetje water, tenzij de specialist het anders met jou heeft afgesproken. Over het algemeen moet je jouw bestaande glaucoommedicatie voortzetten, ook op de dag van de operatie, tenzij de oogarts anders beslist (De specialisten in veilige oogzorg). Staar kan alleen door een operatie worden verholpen.

Met een kunstlens wordt de natuurlijke situatie van het oog zo dicht mogelijk benaderd. De operatie begint met een klein sneetje in het oog. Dan maakt de arts een ronde opening in het lenszakje aan de voorkant van de lens (Oogkliniek versus Opticien: Waar Moet Je Naartoe voor Welk Probleem?). Door deze opening wordt een zuigbuisje ingebracht dat trilt - Oogkliniek voor Oogvermoeidheid: Advies en Oplossingen. De lens wordt verpulverd en kan worden weggezogen (phaco-emulsificatie).

Oogheelkunde - Overzicht Van Onze Specialismen

Door de speciale manier waarop het sneetje gemaakt wordt, is er veelal geen hechting nodig. Ter bescherming wordt een plastic kapje op het oog gedaan. De pijn na de operatie is meestal gering. De dag na de operatie mag je het oogkapje overdag afdoen. Als je nog iets door jouw oude bril kunt zien, mag je ook jouw bril dragen om het oog te beschermen (Oogheelkunde - Specialisme).

Oogkliniek Voor Oogvermoeidheid: Advies En OplossingenLens Vervangen

’s Nachts moet je gedurende 1 week ter bescherming het plastic oogkapje nog wel voordoen. In het algemeen is het risico op complicaties klein bij en na een staaroperatie. Een bloeding of infectie kunnen het zicht blijvend doen verminderen. De kans hierop is erg klein, ca. 1 geval per 2000 operaties.

Laat Uw Ogen Vakkundig Controleren

In ca. 1-2 per 100 operaties loopt de operatie technisch moeizamer dan verwacht. In een aantal gevallen merk je daar als patiënt niets van en herstelt het oog net zo voorspoedig als anders - Onze oogartsen. In een aantal gevallen zal het herstel meer tijd vergen, maar zal het uiteindelijke gezichtsvermogen wel nog heel behoorlijk zijn.

Heel af en toe moet er dan een tweede operatie aan het al geopereerde oog volgen. Tijdelijke, meestal goed op oogdruppels en/of tabletten reagerende problemen na een operatie kunnen zijn: verhoogde oogdruk (dit kan soms pijn veroorzaken), of het ontstaan van zwelling in de gele vlek van het netvlies (waardoor de gezichtsscherpte soms kan dalen).

De Juiste Oogzorg Op De Juiste Plek

Dit veroorzaakt dan vaak wazig zicht maar verbetert meestal voorspoedig in de weken na de operatie, tenzij er een bestaande hoornvliesaandoening meespeelt. Na een staaroperatie neemt het risico op het ontstaan van een netvliesloslating iets toe. Verschijnselen van een netvliesloslating kunnen zijn: het optreden van lichtflitsen, het gaan zien van bewegende vlekjes en toenemende uitval van het gezichtsveld (Oogheelkunde afdeling).

Lang niet altijd zal er bij deze symptomen ook echt sprake zijn van een netvliesloslating, maar dit moet wel worden uitgesloten door de oogarts. Na de operatie moet jouw oog 3 weken gedruppeld worden. Wanneer je niet in staat bent jouw oog zelf te druppelen doe je er verstandig aan dit de opname te regelen met een familielid, buur of de thuiszorg.

Afdeling Oogheelkunde

Oogkliniek Voor Oogletsel: Spoedzorg En RevalidatieOogheelkundige Praktijk Voor Eerstelijns Oogzorg

Dit hulpmiddel is te koop bij de apotheek (De oogspecialisten van onze klinieken). Deze folder Identiteitsbewijs Oogdruppels en medicijnen die je thuis gebruikt (indien je die tijdens de uren van opname moet innemen). Makkelijk zittende kleding. De patiënt wordt gevraagd om schoenen te dragen die eenvoudig aan en uit te trekken is. Telefoonnummer begeleider / contactpersoon.

Meer van Kliniek

Navigation

Home

Latest Posts

Heupprothese, Totale Polikliniek Versie

Published Sep 26, 23
6 min read

Behandeling - Heup Artrose

Published Sep 25, 23
6 min read

Heupprothese - De Voorste Benadering

Published Sep 24, 23
6 min read