Oogcentrum

Gepubliceerd sep. 04, 23
5 min read

Onze Oog Specialisten

Polikliniek OogheelkundeOogkliniek Voor Oogspierafwijkingen: Behandeling En Oefeningen

U verwijdert het oogkapje de ochtend na de operatie en start direct met het gebruik van de oogdruppels volgens schema. Gebruikt u oogdruppels voor glaucoom (hoge oogdruk)? Gebruik deze medicijnen dan gewoon door. U mag op de dag van de ingreep (operatie) uw lichaam niet zwaar belasten. Denkt u aan persen, bukken en/of zwaar tillen.

U kunt dan, indien mogelijk, na de operatie het glas aan de kant van uw geopereerde oog uit uw bril laten halen. Bij de postoperatieve controle wordt uw brilsterkte opgemeten en ontvangt u een uitdraai van deze gegevens voor uw opticien. U kunt dan een definitieve bril laten aanmeten, indien nodig (Oogheelkunde) (Oogkliniek voor Kinderbrillen: Modieuze Opties voor Jonge Patiënten).

Oogarts - Medisch Specialisten Ogen

Na verloop van tijd kan nastaar optreden. Dit is een kleine troebeling in het lenskapsel. Oogkliniek voor Kinderoogzorg: Gespecialiseerde Behandelingen voor Kinderen. Deze troebeling is met een laser te behandelen. U kunt terecht bij onze poli Oogheelkunde via het algemene nummer van ons ziekenhuis T 088 320 22 00. Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08. 30-12.

Antonius Ziekenhuis terecht voor vrijwel alle onderzoeken en behandelingen van aandoeningen aan uw ogen. Onze oogartsen hebben zeer veel ervaring met staaroperaties. In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.

Polikliniek Oogheelkunde

om goed voor u te zorgen door ons te vertellen: Lees meer over veilige zorg in het ziekenhuis Welke medicijnen u gebruikt. Of u allergieën heeft. Of u (mogelijk) zwanger bent. Als u iets niet begrijpt. Wat u belangrijk vindt. Als u iets ziet wat niet schoon is. Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor.

De Specialisten In Veilige OogzorgTop Oogklinieken: Vind De Beste Oogzorg In Jouw Regio

Eigen medicatie innemen, tenzij anders is afgesproken. Als dit tijdens opname nodig is: eigen medicatie mee. Regel vervoer. Oogkapje er af halen zodra u wakker bent Starten met druppelen volgens recept - Afdeling Oogheelkunde.

Oogkliniek Voor Staaroperaties: Veilige En Effectieve Behandeling

In overleg met uw oogarts besluit u tot een oogoperatie voor de behandeling van staar (cataract) - Oogkliniek voor Netvliesaandoeningen: Diagnose en Behandeling. Afdeling Oogheelkunde. De operatie gebeurt bij u onder plaatselijke verdoving of algehele narcose. U verblijft hiervoor 1 dag in op de afdeling Dagbehandeling. Enkele weken voor de ingreep ontvangt u een oproep voor het preoperatief spreekuur.

StaaroperatieOogkliniek Voor Oogletsel: Spoedzorg En Revalidatie


Hij/zij neemt met u een aantal vragen door over uw gezondheid en doet zo nodig lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Oogkliniek voor Oogprothesen: Reconstructieve Opties. Daarna bespreekt u met de verpleegkundige uw voorbereiding op de operatie en de nazorg thuis. Vanaf de dag vóór de operatie dient u 4 keer daags de voorgeschreven oogdruppels toe.

Oogkliniek Voor Cosmetische Oogchirurgie: Verbetering Van De Oogesthetiek

Bij algehele narcose moet u nuchter zijn voor de operatie. Op de dag van de operatie mag u meestal weer naar huis, maar u mag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het is noodzakelijk dat u begeleiding en vervoer naar huis regelt - Oogkliniek voor Cosmetische Oogchirurgie: Verbetering van de Oogesthetiek. Op de dag van de operatie moet uw huid schoon zijn en u mag geen make-up aanbrengen.

U komt nuchter naar het ziekenhuis en meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Dagbehandeling. Een verpleegkundige informeert u over de gang van zaken en zal meteen nadat u op de afdeling bent gearriveerd het te opereren oog druppelen. De druppels hebben een verdovende, pupilverwijdende en ontstekingswerende werking.

Oogkliniek Voor Ooglidchirurgie: Verbetering Van De Oogcontouren

Ongeveer 1 uur voor de operatie trekt u een operatiejasje aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en gaat in bed liggen. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de verdoving en brengt u met uw bed naar de operatiekamer. Op de afdeling Dagbehandeling start de anesthesioloog met de verdoving zoals die met u is afgesproken.

Tijdens de operatie is uw hoofd afgedekt met een steriel laken. Oogkliniek voor Oogverzorging tijdens Zwangerschap: Deskundig Advies. De oogarts maakt een sneetje in het oog, verwijdert uw troebele ooglens en vervangt deze door een kunstlens. Na afloop van de operatie krijgt u een oogkapje op ter bescherming van uw oog. De operatie duurt ongeveer 15 minuten (Oogkliniek voor Glaucoom: Behandelingsopties en Beheer).

Staar Behandeling

Daarna gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Zodra u voldoende hersteld bent, mag u met een begeleider (een familielid bijvoorbeeld) naar huis. U krijgt van de verpleegkundige een aantal adviezen en informatie mee en een schema voor het druppelen van uw oog. Het is wenselijk dat u de eerste nacht thuis niet alleen bent voor het geval u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig heeft.

Op de dag na de operatie verwijdert u ’s ochtends het oogkapje - Oogkliniek 101: Alles Wat Je Moet Weten Over Oogzorg. U komt die dag op het afgesproken tijdstip naar de polikliniek Oogheelkunde voor controle bij de oogarts. De eerste week na de operatie moet u het geopereerde oog 4 keer per dag druppelen en daarna nog enkele weken in afnemende frequentie.

Verwijzing Naar Oogarts Zonder Wachtlijst

Eventueel kan de thuiszorg ingeschakeld worden. Gemiddeld neemt bij 95 procent van de geopereerde patiënten het gezichtsvermogen toe na de staaroperatie. Complicaties komen zelden voor. Versie: 12 februari 2020 (Hoogwaardige oogheelkundige zorg).

Tijdens een cataractoperatie of staaroperatie maakt de oogarts eerst een paar kleine sneetjes in uw hoornvlies. Via deze sneetjes wordt uw troebele ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Voor de operatie wordt met u besproken welke kunstlens voor u de beste is. Er zijn 3 mogelijkheden. Standaard lens (monofocale lens): geschikt voor de behandeling van alleen staar.

Innovatieve Oogkliniek Voor Oogheelkunde

De sneetjes in uw hoornvlies zijn meestal zo klein dat ze niet gehecht hoeven te worden. Na de operatie dekken we uw oog ter bescherming af met een kapje. Oogkliniek voor Kinderbrillen: Modieuze Opties voor Jonge Patiënten..

Meer van Verzorging

Navigation

Home

Latest Posts

Heupprothese, Totale Polikliniek Versie

Published Sep 26, 23
6 min read

Behandeling - Heup Artrose

Published Sep 25, 23
6 min read

Heupprothese - De Voorste Benadering

Published Sep 24, 23
6 min read